Groningen

Tijdens de Lab Experience Day waren leerlingen en hun ouders van harte welkom bij de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het was een zeer geslaagde dag!

In de regio werkten de volgende organisaties samen aan de Lab Experience Days:

Wat konden bezoekers doen tijdens de Lab Experience Day?

Vind je het interessant om mee te helpen om de diagnose te vinden van ziekten? Of om te kijken of een behandeling bij een patiënt goed verloopt? Tijdens deze Laboratorium Experience Day kregen de deelnemers een indruk van het laboratoriumonderzoek in een ziekenhuis.

De leerlingen gingen zelf aan de slag op het lab: aan de hand van een casus bepaalden zij het Hb-gehalte en de bloedgroep van een fictieve patiënt. Terwijl de leerlingen de onderzoeken op het laboratorium uitvoerden kregen de ouders informatie over opleidingsmogelijkheden en de arbeidsmarkt.

Daarna was er een korte rondleiding voor leerlingen en ouders in verschillende laboratoria van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde.

Laboratoriumgeneeskunde UMCG

De afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen voert laboratoriumbepalingen uit op het gebied van de klinische chemie, de hematologie en de immunologie voor alle medische afdelingen in het ziekenhuis. De afdeling omvat ca. 10 verschillende laboratoria en een aantal prikpoli’s voor de afname van bloed en het inzamelen van urine. Naast de werkzaamheden voor de patiëntenzorg vindt er ook wetenschappelijk onderzoek en onderwijs plaats. In de afdeling werken ca. 350 medewerkers.

De verschillende laboratoria voeren meer dan 600 verschillende onderzoeken uit (bepalingen of analyses genoemd). In totaal gaat het om ca. 6 miljoen analyses per jaar. Per dag wordt bij ca. 400 – 600 patiënten bloed afgenomen op de prikpoli’s.

Er zijn bijvoorbeeld bepalingen die gericht zijn op:

•       het bepalen van zouten, eiwitten en stofwisselingsproducten in lichaamsvochten

•       de hormoonhuishouding (endocrinologie)

•       de aanmaak, verdeling en afbraak van cellen in het bloed (hemocytometrie)

•       de bloedstolling (hemostase en trombose)

•       afweerreacties op lichaamseigen en lichaamsvreemde stoffen (immunologie)

•       de transfusie van bloedproducten en de registratie van complicaties als gevolg van transfusies van bloedproducten

•       veel voorkomende erfelijke aandoeningen (moleculair biologische technieken)

•       transplantaties om vast te stellen welke donor het beste bij een patiënt past

Wil je meer weten over het UMCG en de afdeling Laboratoriumgeneeskunde? Klik dan op de volgende links:

www.umcg.nl

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde