Assen

De Lab Experience Day in Assen vonden plaats in het laboratorium van waterschap Hunze en Aa’s. Jongeren uit 3 en 4 vmbo, 3 t/m 5 havo waren van harte welkom met hun ouders. Ook jongeren uit 4 t/m 6 vwo met interesse voor een hbo laboratoriumopleiding waren welkom tijdens twee rondes:

Vroege ronde: 13.00-15.00 uur
Late ronde: 16.00-18.00 uur

In de regio werken de volgende organisaties samen aan de Lab Experience Days:

 

Wat kunnen bezoekers doen tijdens de Lab Experience Day?

Tijdens de Lab Experience Day kom je in contact met onze medewerkers en stagiaires en voer je zelf experimenten uit. Meten = Weten! Wat is de kwaliteit van het water in de sloot? Hoe schoon is de zwemplas? Voldoet het gezuiverde afvalwater aan de normen? De leerlingen geven het antwoord. Zij werken met dezelfde apparatuur die wij dagelijks gebruiken. Voor ouders is er een apart programma met  informatie over de opleidingen én een rondleiding.

 

Waterschap Hunze en Aa’s

 

 

Veilige zeedijken, solide boezemkaden, bevaarbare vaarwegen en voldoende, schoon oppervlaktewater. Daarvoor zorgt waterschap Hunze en Aa’s. Ons laboratorium in Assen controleert de kwaliteit van het water. Hier werken de monsternemers en de analisten. Jaarlijks onderzoeken we duizenden watermonsters. Wij werken volgens de strengste richtlijnen. Onze analyses worden uitgevoerd met geautomatiseerde apparatuur.